De gemeente

Wie zijn de gemeente Harderwijk?

De adventgemeente van Harderwijk kenmerkt zich door haar gastvrijheid en de wens om iedereen een plek te geven in de gemeente. De wekelijkse bijeenkomsten worden ervaren als een rustpunt in de week waar reflectie en bezinning heel belangrijk zijn. Onderlinge contacten worden onderhouden voorafgaand aan de lesbespreking in de sabbatschool, tijdens de pauze en na de eredienst. Na afloop van de eredienst zoeken de mensen elkaar op en gaan vaak met elkaar mee naar huis. Wij streven ernaar om een gemeente te zijn waar iedereen zich thuisvoelt.

Voorafgaand aan de eredienst vindt de sabbatschool plaats. In dit uur kan er gediscussieerd worden over alle mogelijke aspecten van de bijbel. Aan de hand van een studiewijzer, waarin per kwartaal een specifiek onderwerp of een specifiek boek uit de bijbel wordt belicht hebben de deelnemers de mogelijkheid om meer te leren over de Bijbel. Veel mensen vinden dit het belangrijkste deel van de dienst omdat je met anderen van gedachten kunt wisselen. Geen bijbels onderwerp blijft onbesproken en menigeen gebruikt deze tijd om zijn of haar specifieke vragen voor te leggen, waarbij het uiteraard de bedoeling is om opbouwend met elkaar tot diepere inzichten te komen. De kinderen en tieners hebben hun eigen sabbatschool.

De eredienst wordt gekenmerkt door zang, gebed en overdenking. Tijdens de eredienst is er een speciaal moment voor de kinderen waarin er een kinderverhaal wordt verteld. Na de overdenking is er opnieuw plaats voor zang en gebed. De dienst wordt afgesloten met een zegen.

Tijd | (Onder normale omstandigheden) Elke sabbat (zaterdag) beginnen we om 10:00 afwisselend met de sabbatschool (bijbelstudie) gevolgd door de eredienst om 11:00 of alleen de eredienst om 10:00 gevolgd door koffie/thee. Voor specificaties kunt u terecht bij ‘Agenda‘.

Adres | Verkeersweg 2, Harderwijk

Iedereen is welkom en daarom willen we je/u graag ontmoeten in onze gemeente, van harte welkom!